22 33 33 33

Åpningstider

Lunsj

Mandag – fredag: 10:30 - 14:00

Hovedkjøkken

Mandag – fredag: 14:00 - 22:30
Lørdag og søndag: 12:00 - 22:30